Akademik

Doç.Dr MURAT GÜLMEZ Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Arş. Gör. KÜBRANUR YILDIZ BAYHAN Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Arş. Gör. SEFA ÜNER Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı