Bölüm Çıktıları

Açıklama: İlk öğretim üyesi 2020 yılında göreve başlamış, ilk proje 2021 yılında kabul edilmiş, ilk makale 2022 yılında yayınlanmıştır. Ar-Ge laboratuvarımız olmadığı için öğrenci laboratuvarının olumsuz koşullarını yenmeye çalışarak araştırma yapmaya çalışıyoruz.

A: Faaliyetler: 
A1. ÖĞRENCİ LABORATUARI KURULUMU: 2022 yılında öğrenci laboratuvarı kurulmuştur. 
A2. AR-GE LABORATUARI KURULUMU: Araştırma laboratuvarı için temel Ar-Ge cihazlarımızı projelerden temin etmiş durumdayız. Laboratuvar fiziki alan tahsisi beklemekteyiz.

B: Yayınlar:
B1. M. GÜLMEZ, D. Arsoy, and M. Betmezoğlu, (2020). A predigestion process applied to wheat straw to increase its water-soluble mass, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED AND APPLIED SCIENCES, 7(10): 117–124. ARAŞTIRMA MAKALESİ (Projeli çalışma: Excellence Center of Near East University, Nicosia/Cyprus (Grant no. SAG2016-04047).

B2. Gülmez, M. (2022). Antimikrobiyel Direnç: Küresel Bir Sorun . Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 53-58 . DOI: 10.47027/duvetfd.1059497. DERLEME MAKALESİ 

B3. Gülmez, M., Yıldız Bayhan, K., Üner, S (2022). Technical, Physical, Chemical and Microbiological Analyses of Siirt Herby Cheese. Bozok Vet Sci., 3, (2): 33-39. ARAŞTIRMA MAKALESİ (Projeli çalışma: 2021-SİÜİHT-VET-06: SİÜ-İİHTİSAS (250.000 TL): SİİRT OTLU PEYNİRİNİ ENDÜSTRİYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI I-Başlangıç araştırmaları (2021-2022). Gülmez, M; Yıldız Bayhan, K; Üner, S.).

B4. Murat GÜLMEZ, Kübranur YILDIZ BAYHAN, Sefa ÜNER (2023). The effects of modifications at milk and incubation conditions on the production of cow's kumiss. Veterinary Journal of Kastamonu University, 2:1, 1-20. ARAŞTIRMA MAKALESİ (Projeli çalışma: 2021-SİÜVET-02: SİÜ-BAP (14.OOO TL): ENDÜSTRİYEL KIMIZ ÜRETİMİNDE ALTERNATİF METOTLAR GELİŞTİRMEK (2021-2022). Tamamlandı (2022): Gülmez, M;  Yıldız Bayhan, K; Üner, S.)

B5Murat GÜLMEZ, Kübranur YILDIZ BAYHAN, Sefa ÜNER (2023). Effects of Pasteurized Sheep's Milk Use on Production and Ripening of Siirt Herby Cheese. 4, (1): 1-11 DOI: 10.58833/bozokvetsci.1219193. ARAŞTIRMA MAKALESİ (Projeli çalışma: 2021-SİÜİHT-VET-06: SİÜ-İİHTİSAS (250.000 TL): SİİRT OTLU PEYNİRİNİ ENDÜSTRİYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI I-Başlangıç araştırmaları (2021-2022). Gülmez, M; Yıldız Bayhan, K; Üner, S.).

C: Kongre katılımları:
C1. Gülmez, M., Yıldız Bayhan, K., Üner, S (2022). Development of a process suitable for cow's milk kumiss production. pp. 381-404. Sözlü sunum, Tam metin International Siirt Conference On Scientific Research Siirt University, November 18-19, 2022. (Projeli çalışma: 2021-SİÜ-VET-02: SİÜ-BAP(14.000 TL): Endüstriyel kımız üretiminde alternatif metotlar geliştirmek. (2021-2022). Gülmez, M; Yıldız Bayhan, K; Üner, S.) https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_53b70f27c61c4fbf8e806232020a2872.pdf 

C2. Gülmez, M., Yıldız Bayhan, K., Üner, S (2022). Technical, Physical, Chemical and Microbiological Analyses of Siirt Herby Cheese.  pp. 405-419. Sözlü sunum, Tam metinInternational Siirt Conference On Scientific Research Siirt University, November 18-19, 2022 (Projeli çalışma: 2021-SİÜİHT-VET-06: SİÜ-İİHTİSAS (250.000 TL): SİİRT OTLU PEYNİRİNİ ENDÜSTRİYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI I-Başlangıç araştırmaları (2021-2022). Gülmez, M; Yıldız Bayhan, K; Üner, S.). https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_53b70f27c61c4fbf8e806232020a2872.pdf 

C3. Gülmez, M., Yıldız Bayhan, K., Üner, S (2022). Effects of pasteurized sheep's milk use on production and maturation of Siirt herby cheese. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY 17 - 19 February 2023,Türkiye. Sözlü sunum, Tam metin(Projeli çalışma: 2021-SİÜİHT-VET-06: SİÜ-İİHTİSAS (250.000 TL): SİİRT OTLU PEYNİRİNİ ENDÜSTRİYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI I-Başlangıç araştırmaları (2021-2022). Gülmez, M; Yıldız Bayhan, K; Üner, S.).
Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 21.07.2023 14:46:46