Bölüm Dersleri

DÖNEMLERE GÖRE DERSLERİMİZ

7. DÖNEM DERSLERİ:

1. VET417: Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı: 2+0

2. VET429: Gıda Katkı maddeleri: 1+0

3. VET411: Besin Hijyeni: 2+1

 9. DÖNEM DERSLERİ:

SEÇ005/1: İNTÖRN (VEHİP 1) DERSİ: 16+16 SAAT (5 GÜN)

8. DÖNEM DERSLERİ:

1. VET408: Et muayenesi ve teknolojisi: 2+0

2. VET414: Süt muayenesi ve teknolojisi: 2+0

3. VET424: Klinik Uygulama 3: Üç Hafta Uygulama

10. DÖNEM DERSLERİ:

VET509: İNTÖRN (VEHİP 2) DERSİ: Gıda Hijyeni ve teknolojisi

Gıda Grubu: 9 hafta,

 Kanatlı Grubu: 1 hafta

HER BİR DERSİN HAFTALARA GÖRE KONULARI

7. DÖNEM VETERİNER HEKİMLİK HALK SAĞLIĞI DERSİ (2+1)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe, organizasyonlar

9

Sağlık koruma esasları 1, 2: Organizasyon ve görev tanımları

2

Tarım-hayvancılık-çevre-halk sağlığı ilişkileri

10

Sağlık koruma esasları 3,4: Mevzuata uyum ve iş planı

3

VHS ve Gıda ilişkisi

11

Sağlık koruma esasları 5,6: Ön gerksinimler ve HACCP planı

4

Halk sağlığı ve VHS yapılanmaları- Tek sağlık konsepti

12

Sağlık koruma esasları 7,8: HACCP uygulamaları

5

Başlıca 10 halk sağlığı sorunu

13

Antimikrobiyal direnç sorunu

6

Başlıca 10 hayvan sağlığı sorunu

14

Bakteriyel zoonozlar

7

Veteriner Hekimin VHS görevleri

15

Viral ve paraziter zoonozlar

8

ARASINAV

1.

 

7. DÖNEM BESİN HİJYENİ DERSİ (2+1)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe, gıda biliminin temel konuları, gıda bileşenleri

9

Temizlik ve dezenfeksiyon

2

Gıda bozulmaları

10

HACCP

3

Gıda muhafazası

11

Uygulama 1: Gıda laboratuvarı eğitimi.

4

Gıda katkı maddeleri

12

Uygulama 2: (Gıda mikrobiyolojisi 1)

5

Gıda toksinleri

13

Uygulama 3: (Gıda mikrobiyolojisi 2)

6

Gıda alerjileri

14

Uygulama 4: (Gıda mikrobiyolojisi 3)

7

Gıda mikrobiyolojisine giriş

15

Uygulama 5: (Gıda mikrobiyolojisi 4)

8

ARASINAV

2.

 

7. DÖNEM GIDA KATKI MADDELERİ DERSİ (1+0)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe

9

AB’de yasaklı GKM

2

Terminoloji

10

Güvenliği sorgulanan GKM

3

Sınıflandırma

11

GKM hileleri

4

Güvenlik testleri

12

GKM-sağlık ilişkisi

5

GKM kaynakları

13

Yasal düzenlemeler ve otoriteler

6

Doğal GKM

14

GKM analizleri

7

Sentetik GKM

15

GKM analizleri

8

ARASINAV

1.

 

8. DÖNEM ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ (2+0)

H

KONU

H

KONU

1

Tanımlar ve tarihçe

9

Et ürünleri teknolojisi: Sucuk, salam, sosis

2

Mezbaha bilgisi- Kesim öncesi işlemler

10

Et ürünleri teknolojisi: Füme dil, jöle işkembe, kavurma

3

Kesim sonrası işlemler

11

Et ürünleri teknolojisi: Pastırma vb. ürünler

4

Et muayenesi 1: Büyükbaş

12

Önemli hastalıklar: Bakteriyel

5

Et muayenesi 2: Küçükbaş

13

Önemli hastalıklar: Viral

6

Et muayenesi 3: Domuz, at, kanatlı

14

Önemli hastalıklar: Paraziter

7

Et kalitesi, sınıflandırma, et parçalama

15

Et hileleri ve teşhisi, mezbaha ve et işletmesi hekimliği

8

ARASINAV

 

8. DÖNEM SÜT MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ (2+0)

H

KONU

H

KONU

1

Tanımlar ve tarihçe

9

Beyaz peynir teknolojisi

2

Süt

10

Kaşar peyniri teknolojisi

3

İçme sütü

11

Tulum peyniri teknolojisi

4

Yoğurt

12

Peynir sınıflandırmaları ve dünya peynirleri

5

Ayran

13

Peyniraltı suyu ve lor teknolojisi

6

Kefir ve kımız

14

Tereyağı teknolojisi

7

Peynir teknolojisine giriş

15

Ödev değerlendirmesi

8

ARASINAV

UYGULAMA PROGRAMI

Hafta

BESİN HİJYENİ DERSİ UYGULAMALARI- 7. DÖNEM

11

Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı temel eğitimi.

12

Peynirde toplam mezofilik, psikrofilik ve termofilik bakteri sayımı

13

Peynirde koagülaz pozitif stafilokokların sayımı

14

Peynirde E. coli O157, listeria ve salmonella aranması

15

Serbest çalışma ve raporlama

HAFTA

KLİNİK UYGULAMA III DERSİ UYGULAMALARI- 8. DÖNEM

1

(8 saat)

1. Gıdalarda kimyasal analizlere hazırlık-Sarfların hazırlanması, cihazların tanınması.

2. Peynirde kül tayini

3. Peynirde yağ tayini

4. Peynirde nişasta tayini

5. Peynirde tuz tayini

6. Peynirde asitlik ve pH tayini

7. Peynirde kuru madde ve rutubet tayini

2

(8 saat)

1.Etlerde kokuşma tespiti (Nessler, Eber, H2S, Kurşun asetat)

2. Balıkta tazelik kontrolü.

3. Yumurtada tazelik kontrolü

4. Tereyağında acılık kontrolü

5. Tereyağı saflık ve hile kontrolü (erime noktası, rutubet, uçucu madde ölçümü)

6. Bal analizleri (şeker, rutubet).

3

(8 saat)

Grup çalışması: Farklı 2 maya ve farklı 3 süt (inek, koyun, keçi) kullanılarak yoğurt yapılması, inkübasyonun0, 1.5 ce 3. saatinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak bulguların değerlendirilmesi.

Sınav: Lab föylerinden yazılı sınav ve uygulama konularından sözlü sınav.

HAFTA

VEHİP I DERSİ (5 GÜNLÜK EĞİTİM)- 9. DÖNEM

TDS

Teorik Ders Müfredatı

UDS

Uygulama konusu

Sorumlu Öğretim Üyesi

İmza

1

Mezbaha tipleri

1

Kanın akıtılma derecesinin tespiti

 

 

2

Hayvan nakli

2

Kokuşma tespiti

 

 

3

Antemortem muayene

3

Rigor derecesi tespiti

 

 

4

Postmortem muayene prensipleri

4

Olgunlaşma tespiti

 

 

5

Başın muayenesi

5

Yaşlı hayvan etlerinin tespiti

 

 

6

İç organların muayenesi

6

Hidroksiprolin deneyi

 

 

7

Deri, cinsiyet organları, ayak muayenesi

7

Deri lezyonları ve hastalıkları

 

 

8

Karkas muayenesi

8

Kalp lezyonları ve hastalıkları

 

 

9

Rigor mortis ve kasın ete dönüşümü

9

Akciğer lezyonları ve hastalıkları

 

 

10

Etlerin muhafaası

10

Karaciğer lezyonları ve hastalıkları

 

 

11

Et parçalama

11

Sindirim organları lezyonları ve hastalıkları

 

 

12

Et parçalarının tanınması

12

Dalak lezyonları ve hastalıkları

 

 

13

At ve sığır karkası tanınması

13

Böbrek lezyonları ve hastalıkları

 

 

14

Koyun ve keçi karkası tanınması

14

Kan bulguları ve hastalıları

 

 

15

Mevzuat - 5996

15

Kesimi yasak hastalıklar ve durumların tanınması

 

 

16

Mevzuat- 3285

16

İhbarı mecburi hastalıkların tanınması

 

 

HAFTA

VEHİP 2 DERSİ- GIDA GRUBU (9 HAFTA)- 10. DÖNEM

 

VEHİP 2 GIDA GRUBU ÖĞRENCİLERİ İÇİN VEHİP KARNESİ (Bölüm sol mönüde indirilebilir)

NOT: Karne öğrenci tarafından indirilir ve dersi veren öğretim üyesi tarafından her ders imzalanır. Anabilim dalı başkanı onaylar, Karneler öğrenci tarafından Dekanlık makamına teslim edilir.

 

HAFTA

10.DÖNEM VEHİP 2 DERSİ- KANATLI GRUBU (1. hafta örnek olarak sunulmuştur, tamamı yan menüden indirilmelidir)

TDS

Teorik Konular

UDS

Uygulama Konuları: Öğrenciler birbirine anlatır, hoca eşliğinde uygulama yapılır. Sonra öğrenciler yaptıklarını yazar ve hocaya teslim eder.

Sorumlu Öğretim Üyesi

İmza

1

Tavuk kesimhaneleri

1

Tavuk karkası parçalama

Prof. Dr. Murat Gülmez

 

2

2

 

3

Kesime alma, antemortem muayene

3

Tavuk etinde rigor mortis takibi

 

4

Tavuk kesimi

4

Parça tavuk etlerinde toplam bakteri sayımı (ISO16649-1)

 

5

Postmortem muayene

5

 

6

6

Tavuk boyun derilerinde salmonella aranması (EN/ISO 6579)

 

7

Tavuk etlerinde kalite dereceleri

7

 

8

Tavuk ve hindi eti bileşimi

8

Hazırlanmış et karışımlarından E. coli sayımı (ISO 4833)

 

9

Tavuk etlerinin muhafaza ve satışı

9

Tavuk etlerinde dondurma ve soğutma kusurları

 

10

Tavuk etlerinde raf ömrü ve bozulma

10

Tavuk etlerinde hileler

 

11

Tavuk etlerinin kısımları

11

Yumurta kalte sınıflandırması

 

12

Tavuk etleri ile ilgili mevzuat hükümleri

12

Yumurtada tazelik kontrolü

 

13

Tavuk etlerinde sağlık riskleri

13

 

14

Salmonella

14

Yumurtada iç analizi

 

15

Campylobacter

15

Yumurta arzına dair yasal mevzuat

 

16

Tavuk kesimhanesi hekimliği

16

Yumurta hileleri

 

 

 

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 9.02.2024 13:58:50