Bölüm Dersleri

DÖNEMLERE GÖRE DERSLERİMİZ

7. DÖNEM DERSLERİ:

1. VET417: Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı: 2+0

2. VET429: Gıda Katkı maddeleri: 1+0

3. VET411: Besin Hijyeni: 2+1

 9. DÖNEM DERSLERİ:

SEÇ005/1: İNTÖRN (VEHİP 1) DERSİ: 16+16 SAAT (5 GÜN)

8. DÖNEM DERSLERİ:

1. VET408: Et muayenesi ve teknolojisi: 2+0

2. VET414: Süt muayenesi ve teknolojisi: 2+0

3. VET424: Klinik Uygulama 3: Üç Hafta Uygulama

10. DÖNEM DERSLERİ:

VET509: İNTÖRN (VEHİP 2) DERSİ: Gıda Hijyeni ve teknolojisi

Gıda Grubu: 6 hafta,

 Kanatlı Grubu: 1,5 hafta

HER BİR DERSİN HAFTALARA GÖRE KONULARI

7. DÖNEM VETERİNER HEKİMLİK HALK SAĞLIĞI DERSİ (2+1)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe, organizasyonlar

9

Sağlık koruma esasları 1, 2: Organizasyon ve görev tanımları

2

Tarım-hayvancılık-çevre-halk sağlığı ilişkileri

10

Sağlık koruma esasları 3,4: Mevzuata uyum ve iş planı

3

VHS ve Gıda ilişkisi

11

Sağlık koruma esasları 5,6: Ön gerksinimler ve HACCP planı

4

Halk sağlığı ve VHS yapılanmaları- Tek sağlık konsepti

12

Sağlık koruma esasları 7,8: HACCP uygulamaları

5

Başlıca 10 halk sağlığı sorunu

13

Antimikrobiyal direnç sorunu

6

Başlıca 10 hayvan sağlığı sorunu

14

Bakteriyel zoonozlar

7

Veteriner Hekimin VHS görevleri

15

Viral ve paraziter zoonozlar

8

ARASINAV

1.

 

7. DÖNEM BESİN HİJYENİ DERSİ (2+1)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe, gıda biliminin temel konuları, gıda bileşenleri

9

Temizlik ve dezenfeksiyon

2

Gıda bozulmaları

10

HACCP

3

Gıda muhafazası

11

Uygulama 1: Gıda laboratuvarı eğitimi.

4

Gıda katkı maddeleri

12

Uygulama 2: (Gıda mikrobiyolojisi 1)

5

Gıda toksinleri

13

Uygulama 3: (Gıda mikrobiyolojisi 2)

6

Gıda alerjileri

14

Uygulama 4: (Gıda mikrobiyolojisi 3)

7

Gıda mikrobiyolojisine giriş

15

Uygulama 5: (Gıda mikrobiyolojisi 4)

8

ARASINAV

2.

 

7. DÖNEM GIDA KATKI MADDELERİ DERSİ (1+0)

H

KONU

H

KONU

1

-Tanımlar, tarihçe

9

AB’de yasaklı GKM

2

Terminoloji

10

Güvenliği sorgulanan GKM

3

Sınıflandırma

11

GKM hileleri

4

Güvenlik testleri

12

GKM-sağlık ilişkisi

5

GKM kaynakları

13

Yasal düzenlemeler ve otoriteler

6

Doğal GKM

14

GKM analizleri

7

Sentetik GKM

15

GKM analizleri

8

ARASINAV

1.

 

8. DÖNEM ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ (2+0)

H

KONU

H

KONU

1

Tanımlar ve tarihçe

9

Et ürünleri teknolojisi: Sucuk, salam, sosis

2

Mezbaha bilgisi- Kesim öncesi işlemler

10

Et ürünleri teknolojisi: Füme dil, jöle işkembe, kavurma

3

Kesim sonrası işlemler

11

Et ürünleri teknolojisi: Pastırma vb. ürünler

4

Et muayenesi 1: Büyükbaş

12

Önemli hastalıklar: Bakteriyel

5

Et muayenesi 2: Küçükbaş

13

Önemli hastalıklar: Viral

6

Et muayenesi 3: Domuz, at, kanatlı

14

Önemli hastalıklar: Paraziter

7

Et kalitesi, sınıflandırma, et parçalama

15

Et hileleri ve teşhisi, mezbaha ve et işletmesi hekimliği

8

ARASINAV

 

8. DÖNEM SÜT MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ (2+0)

H

KONU

H

KONU

1

Tanımlar ve tarihçe

9

Beyaz peynir teknolojisi

2

Süt

10

Kaşar peyniri teknolojisi

3

İçme sütü

11

Tulum peyniri teknolojisi

4

Yoğurt

12

Peynir sınıflandırmaları ve dünya peynirleri

5

Ayran

13

Peyniraltı suyu ve lor teknolojisi

6

Kefir ve kımız

14

Tereyağı teknolojisi

7

Peynir teknolojisine giriş

15

Ödev değerlendirmesi

8

ARASINAV

UYGULAMA PROGRAMI

Hafta

BESİN HİJYENİ DERSİ UYGULAMALARI- 7. DÖNEM

11

Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı temel eğitimi.

12

Peynirde toplam mezofilik, psikrofilik ve termofilik bakteri sayımı

13

Peynirde koagülaz pozitif stafilokokların sayımı

14

Peynirde E. coli O157, listeria ve salmonella aranması

15

Serbest çalışma ve raporlama

HAFTA

KLİNİK UYGULAMA III DERSİ UYGULAMALARI- 8. DÖNEM

1

(8 saat)

1. Gıdalarda kimyasal analizlere hazırlık-Sarfların hazırlanması, cihazların tanınması.

2. Peynirde kül tayini

3. Peynirde yağ tayini

4. Peynirde nişasta tayini

5. Peynirde tuz tayini

6. Peynirde asitlik ve pH tayini

7. Peynirde kuru madde ve rutubet tayini

2

(8 saat)

1.Etlerde kokuşma tespiti (Nessler, Eber, H2S, Kurşun asetat)

2. Balıkta tazelik kontrolü.

3. Yumurtada tazelik kontrolü

4. Tereyağında acılık kontrolü

5. Tereyağı saflık ve hile kontrolü (erime noktası, rutubet, uçucu madde ölçümü)

6. Bal analizleri (şeker, rutubet).

3

(8 saat)

Grup çalışması: Farklı 2 maya ve farklı 3 süt (inek, koyun, keçi) kullanılarak yoğurt yapılması, inkübasyonun0, 1.5 ce 3. saatinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak bulguların değerlendirilmesi.

Sınav: Lab föylerinden yazılı sınav ve uygulama konularından sözlü sınav.

HAFTA

VEHİP I DERSİ (5 GÜNLÜK EĞİTİM)- 9. DÖNEM

P.tesi

Mezbaha hekimliği uygulaması-Antemortem işlemler

Salı

Mezbaha hekimliği uygulaması -Kesim işlemleri

Çarş.

Mezbaha hekimliği uygulaması -Et parçalama ve derecelendirme

Perş.

Mezbaha hekimliği uygulaması -Resmi görev ve yetkiler

Cuma

Mezbaha hekimliği uygulaması – Deneyimli hekimlerle tartışma

HAFTA

VEHİP 2 DERSİ- GIDA GRUBU (6 HAFTA)- 10. DÖNEM

1

Yoğurt, ayran, kımız, kefir, beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri yapımı ve analizleri.

2

Gıda üretim ve satış yerlerinde denetim, örnekleme, analiz ve raporlama.

3

Lokanta ve kafelerde HACCP çalışması ve raporlama.

4

Özgün araştırma çalışması ve raporlama: 4 kişilik gruplar halinde serbest bir konuda analize dayalı araştırma ve/veya geliştirme.

5

Sunum ve münazara çalışmaları: 4 kişilik gruplar halinde serbest bir konuda

6

Gıda bölümü derslerinden birinden seçilmiş bir konuda her grup öğrenci 1 veya 2 gün ders anlatacak, ölçme-değerlendirme yapılacak.

HAFTA

10.DÖNEM VEHİP 2 DERSİ- KANATLI GRUBU (1,5 HAFTA)

1

Kesim öncesi işlemler-Nakliye ve antemortem muayene

Kesim ve postmortem muayene

Ambalajlama ve muhafaza

Kanatlı eti analizleri

Kanatlı eti analizleri

2.

2,5 gün

Yumurta bilgisi

Yumurta muayeneleri

1 YAZILI VE 1 SÖZLÜ SINAV

 

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ
Güncelleme : 24.01.2023 10:46:22